Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση!

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Το απαρέμφατο Ενεργητικής ΦωνήςΤο Απαρέμφατο Ενεργητικής Φωνής
Το απαρέμφατο ενεργητικής φωνής της αρχαίας ελληνικής σχηματίζεται από το θέμα του ρήματος και τις ακόλουθες καταλήξεις ανάλογα με το χρόνο στον οποίο εμφανίζεται.
Τύποι  για το φωνηεντόληκτο ρήμα λύω:
Ø  Λύειν – Απαρέμφατο Ενεστώτα Ενεργ. Φωνής
Ø  Λύσειν – Απαρέμφατο Μέλλοντα Ενεργ. Φωνής
Ø  Λῦσαι  - Απαρέμφατο Αορίστου Ενεργ. Φωνής
Ø  Λελυκέναι – Απαρέμφατο Παρακειμένου Ενεργ. Φωνής

ð  Ομοίως του λύω σχηματίζεται το παιδεύω, θύω, κωλύω και όλα τα φωνηεντόληκτα ρήματα.
ð  Το απαρέμφατο σχηματίζεται μόνο στους πιο πάνω χρόνους
Όμως:
Α. Τα ουρανικόληκτα σχηματίζουν τους ακόλουθους τύπους:
Ø  φυλάττειν-φυλάξειν-φυλάξαι-πεφυλαχέναι
Ø  διώκειν-διώξειν-διῶξαι-δεδιωχέναι
Ø  πράττειν-πράξειν-πρᾶξαι-πεπραχέναι
Β. Τα χειλικόληκτα σχηματίζουν τους ακόλουθους τύπους:
Ø  βλάπτειν-βλάψειν-βλάψαι-βεβλαφέναι
Ø  γράφειν-γράψειν-γράψαι-γεγραφέναι
Ø  τρέπειν-τρέψειν-τρέψαι-τετροφέναι
Γ. Τα οδοντικόληκτα σχηματίζουν τους ακόλουθους τύπους:
Ø  πείθειν-πείσειν-πείσαι-πεπεικέναι
Ø  παρασκευάζειν-παρασκευάσειν-παρασκευάσαι-παρεσκευακέναι
Ø  θαυμάζειν-θαυμάσειν-θαυμάσαι-τεθαυμακέναι

è Απαρέμφατο ενεστώτα του ρήματος εἰμί: εἶναι
Ασκήσεις:
1. Να γραφούν τα απαρέμφατα ενεργητικής φωνής των παρακάτω ρημάτων:
Χρόνοι
κρύπτω
ταράττω
κτίζω
ἀλλάττω
Ενεστώτας
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
2. Υπογράμμισε τα απαρέμφατα των πιο κάτω προτάσεων και αναγνώρισε τα γραμματικά(χρόνο, φωνή και από ποιο ρήμα σχηματίζονται)
Α. Τὸ λακωνίζειν ἐστί φιλοσοφείν.
……………………………………………………………………………………………………
Β. Ἔλπιζε τιμών τον θεόν πράξειν καλώς.
……………………………………………………………………………………………………
Γ. Την τῶν κρατούντων εξουσίαν μάθε φέρειν καλώς.
……………………………………………………………………………………………………
3. Συμπλήρωσε με τον κατάλληλο τύπο του απαρεμφάτου τις πιο κάτω προτάσεις:
Λάμπρος νόμιζον παίδαν ………………………. ἄρρενα. (είμί, ενεστ.)
Διδάσκαλος εδίδασκεν τον παίδαν …………………. (γράφω, αόρ.)
Μήτηρ τὴν κόρην ἐμάθεν ……………………. (ῥάπτω, ενεστ.)
Τους ανθρώπους διδάσκει Σωκράτης ου ……………… τὴν αληθείαν.  (κρύπτω, μέλλ.)
Οὗτος εἶπε τοῖς κόραις  ………………..…………….. τας εορτάς τῶν Ἐκδυσίων. (παρασκευάζω, παρακ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ GOOGLE